Kiedy należy Ci się renta wyrównawcza?

W przypadku, gdy poszkodowany utracił tymczasowo lub stale możliwość podjęcia pracy zarobkowej, przysługuje mu adekwatny rodzaj świadczenia – renta wyrównawcza. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o przyznanie renty wyrównawczej oraz pozostałych świadczeń.

Renta wyrównawcza

O rentę wyrównawczą mogą wnosić osoby, które utraciły trwale lub tymczasowo zdolnośc do podjęcia lub kontynuacji pracy zarobkowej. Wysokość tego świadczenia powinna być adekwatna do zysków, które poszkodowany osiągał i mógłby osiągnąć gdyby nie zaistnienie wypadku. Nalezy przy tym zaznaczyć, że kwota tego świadczenia będzie ściśle zależała od indywidualnego przypadku. Najczęściej zdarza się, że w wyniku wypadku, poszkoodwanemu została tylko częściowo ograniczona zdolność do dalszej pracy. Ważene jest, że wnioskując o konkretną kwotę nie trzeba skupiać się wyłącznie na dochodach osiąganych w oparciu o umowę o pracę, Jeżeli poszkodowany wykonywał regularnie prace zarobkowe w innej formie – te również mają wpływ na docelową wartość renty.

Renta na zwiększone potrzeby

Jeżeli w wyniku wypadku, poszkodowany będzie ponosił dodatkowe koszty utrzymania, to może on wnioskować o przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Kiedy należy Ci się renta

CZYTAJ WIĘCEJ O ODSZKODOWANIACH

Widoki powodzenia na przyszłość

Jest to dość specyficzny rodzaj świadczenia, przewidziany dla dość wąskiej grupy odbiorców. Odszkoodwanie w tej formie wypłacane jest poszkoodwanym, którym skutki wypadku ograniczyły możliwość dalszego rozwoju osobistego. Można to zobrazować na przykładzie osoby, której pasją jest gra na pianinie i związane z nią plany na przyszłosć (w tym plany zarobkowe). Jeżeli w wyniku wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w okolicach palców, co stanowczo ograniczyło ich ruchomość – może on wnioskować o przyznanie tego rodzaju świadczenia. Właściwym uzasadnieniem będzie również oszpecenie twarzy aktora, który przez to całkowicie lub częściowo utracił zdolność do dalszej pracy w tym zawodzie (również dalszego rozwoju osobistego).

Przydatne informacje

Każdy rodzaj renty przyznawany jest wyłącznie w przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu ma charakter trwały (aczkolwiek z możliwością poprawy). Poszkodowany w przypadku ubiegania się o rentę z polisy OC ma 3 lata na zgłoszenie odpowiednich roszczeń do ubezpieczyciela. Jeżeli sprawa wypadku miała znamiona przestępstwa, wtedy okres ten wydłuża się do lat 20.

Renta może zostać również przyznana osobom bliskim, w przypadku śmierci poszkodowanego. Dotyczy to szczególnie niepełnoletnich dzieci zmarłego oraz jego współmałżonka, na którego spada brzemię samotnego ich wychowywania.

Kto może pomóc w uzyskaniu renty wyrównawczej?

Poszkodowani, którzy ubiegają się o przyznanie świadczenia, jakim jest renta wyrównawcza, mają 3 możliwości do wyboru. Pierwsza to prowadzenie sprawy osobiście. A więc konieczne będzie sporządzenie wniosku o przyznanie renty wyrównawczej oraz wysłanie go do ubezpieczyciela. Nie jest to gwarancją, że świadczenie zostanie przyznane. W przypadku odmowy, poszkodowanego czeka długi i męczący proces odwoławczy, który składać się będzie z szeregu różnych formalności, w tym zgromadzenia niepodważalnych argumentów. Jest to bardzo skomplikowane i wymaga od poszkodowanego wiedzy w temacie prawa cywilnego.


Drugim rozwiązaniem jest kontakt z Rzecznikiem Finansowym. Pomoc tej instytucji jest bezpłatna, ale ogranicza się wyłącznie do sporządzenia dokumentu opiniującego całą sprawę. Rzecznik Finansowy może wyjaśnić w prosty sposób, jak należy postąpić aby zakończyć sprawę. Ponadto wystawiona przez niego opinia, może posłużyć jako kolejny argument na rozprawie sądowej.


Trzecim i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Przydzielony do konkretnej sprawy prawnik, zajmuje się pełną obsługą klienta. Dzięki temu poszkodowany oprócz dostarczenia dokumentacji ze sprawy, nie musi martwić się o jej przebieg. Wymianą pism z ubezpieczycielem i kompleksowym prowadzeniem procesu zajmuje się wtedy kancelaria. Nawet jeżeli jedyną możliwością uzyskania renty wyrównawczej będzie wytoczenie sprawy sądowej, kancelaria będzie reprezentować interes pokrzywdzonego w sądzie. Minusem tego rozwiązania jest konieczność zapłaty za usługi kancelarii, najczęśćiej w formie prowizji.


Wybór konkretnego rozwiązania jest już kwestią indywidualną. Mniej skomplikowane sprawy można prowadzić samemu, ale bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają przyznania świadczenia rentowego lub proponują bardzo zaniżone jej kwoty. W niemal każdym takim przypadku, jedynym rozwiązaniem jest pozwanie ubezpieczyciela i zakończenie sprawy na drodze sądowej. Niestety bez profesjonalnej pomocy prawnej, szanse na wygranie procesu są znikome. Przedstawiciele zakładów ubezpieczeń biorą udział w dziesiątkach bądź nawet setkach takich procesów każdego miesiąca. Doskonale wiedzą jakich argumentów należy się trzymać, aby skłonić sąd do zakończenia sprawy na niekorzyść osoby poszkodowanej. Właśnie ten proceder sprawia, że coraz częściej o pomoc w sprawach o odszkodowanie, zwraca się do wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych.


© 2017-2018 rentawyrownawcza.pl